Om inte makron startar hur gör jag då?

Precis över dokumentet står det säkerhetsvarning, makro har inaktiverats. Klicka på alternativ. Klicka i aktivera sen ok.