Intro om HR4YOU

HR4YOU är din HR-miljö, ditt eget HR-kontor på nätet. Här får du stöd i arbetet med att bygga upp en HR-organisation för ditt företag och för dina medarbetare.

Gå igenom och anpassa HR4YOU med din egen grafiska profil. I IN, PÅ och VIDARE hittar du mallar, checklistor och guider som du också kan anpassa till ditt företag.

Välkommen hit!